Kulturní a sportovní akce v KD a MFC Březová - 2019

Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí v KD a MFC Březová - rok 2019

LEDEN 

Sobota 5. 1.- TURNAJ DĚTÍ VE FOTBALE (FK OLYMPIE BŘEZOVÁ) - sál MFC

Neděle 6. 1.- TURNAJ DĚTÍ VE FOTBALE (FK OLYMPIE BŘEZOVÁ) - sál MFC

Sobota 12. 1.- MEMORIÁL LUKÁŠE VÁLKY - TURNAJ V NOHEJBALE - sál MFC

Sobota 19. 1.- MYSLIVECKÝ PLES 2019 (pronájem) - sál MFC

Pátek 25. 1. - PLES MĚSTA BŘEZOVÁ 2019 - všechny prostory MFC

Úterý 29. 1. - divadelní hra "KLÍČE NA NEDĚLI" (soubor ochotníci Ostrov) - kinosál

 

ÚNOR 

Sobota 1. 2. - PLES KARATE (pronájem) - sál MFC

Pondělí 4. 2. - PŘEDNÁŠKA - PSYCHIKA - loutkový sál KD

Středa 6. 2. - OCENĚNÍ AKTIVNÍCH OBČANŮ ZA ROK 2018 - malý sál KD

Sobota 9. 2.- TURNAJ DĚTÍ VE FOTBALE (FK OLYMPIE BŘEZOVÁ) - sál MFC

Pondělí 11. 2. - DIVADLO PRO MŠ - kinosál

Středa 13. 2. - VYHODNOCENÍ SPORTOVCŮ ZA ROK 2018 - DĚTI - malý sál KD

Pátek 15. 2. - PŘEDÁVÁNÍ MEDAILÍ - POLICIE ČR (pronájem) - kinosál

Sobota 16. 2. - TURNAJ VE FLORBALE - AFL (pronájem) - sál MFC

Pátek 22. 2. - RYBÁŘSKÝ PLES 2019 - všechny prostory MFC

Pondělí 25. 2. - BESEDA - PRVNÍ POMOC - malý sál KD

Úterý 26. 2. - SOUTĚŽ "NEKOKTÁM, ČTU" - loutkový sál KD - akce Městské knihovny 

Čtvrtek 28. 2. - DIVADLO PRO MŠ - kinosál

 

BŘEZEN 

Sobota 1. 3. - PLES MĚSTA CITICE (pronájem) - sál MFC

Úterý 5. 3. - MASOPUST BŘEZOVÁ 2019 - všechny prostory MFC

Středa 6. 3. - GYMNASTICKÉ ZÁVODY - AKCE ZŠ - sál MFC

Sobota 9. 3. - S JAWOU KOLEM SVĚTA II. - přednáška - kinosál

Středa 13. 3. - PŘEDNÁŠKA - (p. Vít, p. Chocholoušová - pronájem) - loutkový sál KD

Sobota 16. 3. - neděle 17. 3. - JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ - malý sál KD

Úterý 19. 3. - GYMNASTICKÉ ZÁVODY - AKCE ZŠ - sál MFC

Středa 20. 3. - DIVADLO PRO MŠ - kinosál

Sobota 23. 3. - SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 2019 - sál MFC 

Pátek 29. 3. - sobota 30. 3. - NOC S ANDERSENEM - akce Městské knihovny

 

DUBEN

Pátek 5. 4. - DIVADLO PRO MŠ - kinosál

Sobota 6. 4. - TURNAJE VE FLORBALE - AFL (pronájem) - sál MFC

Úterý 9. 4. - OCEŇOVÁNÍ UČITELŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE - loutkový sál KD

Středa 10. 4. - BESEDA PRO DĚTI - akce Městské knihovny

Čtvrtek 11. 4. - VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ  (workshop) - akce Městské knihovny

Pátek 12. 4. - BESEDA PRO DĚTI - akce Městské knihovny

Sobota 13. 4. - GYMNASTICKÉ ZÁVODY - AKCE ZŠ - sál MFC 

Pátek 16. 4. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  "TCHÝNĚ NA ZABITÍ" - kinosál

 

KVĚTEN

Sobota 4. 5. - TURNAJ VE FLORBALE - AFL (pronájem) - sál MFC

Úterý 7. 5. - HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE - Z. POHLREICH, P. VONDRÁČEK - kinosál

Sobota  11. 5. - HUDEBNÍ FESTIVAL BŘEZOVÁ - amfiteátr / sál MFC

Pondělí 13. 5. - PROMÍTÁNÍ PRO ŽENY U PŘÍLEŽITOSTI DNE MATEK - kinosál

Úterý 14. 5. - BESÍDKA MŠ II. U PŘÍLEŽITOSTI DNE MATEK - kinosál

Pondělí 20. 5. - PROGRAM PRO DĚTI ZŠ - V. HRON - kinosál

Úterý 28. 5. - PŘEDNÁŠKA - (p. Vít, p. Chocholoušová - pronájem) - loutkový sál KD

 

ČERVEN

Neděle 2. 6. - DEN DĚTÍ - amfiteátr + okolí 

Sobota 8. 6. - HOT ROCK BŘEZOVÁ - BURGER AND BARBECUE - amfiteátr

Čtvrtek 13. 6. - KONCERT SBORU ZŠ - kinosál 

Úterý 18. 6. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ - loutkový sál KD

Středa 19. 6. - PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ - AKCE MŠ I. - kinosál

Úterý 25. 6. - OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE KARLOVARSKÉHO KRAJE - kinosál

Středa 26. 6. - POSLEDNÍ ZVONĚNÍ 9. TŘÍDY - AKCE ZŠ - kinosál

Čtvrtek 27. 6. - ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU - AKCE ZŠ - amfiteátr

 

ČERVENEC 

- zavřeno

 

SRPEN

Sobota 17. 8. - neděle 18. 8. - ME V TRIALU - amfiteátr

 

ZÁŘÍ

Pondělí 2. 9. - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - AKCE ZŠ - amfiteátr

Sobota 14. 9. - ŘECKO-ŘÍMSKÝ ZÁPAS - sál MFC 

Sobota 14. 9. - BŘEZOVÁK FEST - 1. ROČNÍK - amfiteátr 

Úterý 17. 9. - CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA - D. Franková - loutkový sál KD

Sobota 21. 9. - MČR ve střelbě z praku - amfiteátr

 

ŘÍJEN

Úterý 1. 10. - PROGRAM  K MEZ. DNI SENIORŮ - kinosál, malý sál KD

Sobota 5. 10. - neděle 6. 10. - POZDIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ - malý sál KD

Úterý 8. 10. - PŘEDNÁŠKA - LÍČENÍ - malý sál KD - akce Městské knihovny

Čtvrtek 10. 10. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "VYSOKÁ HRA" - kinosál

Sobota 12. 10. - TURNAJE VE FLORBALE - AFL (pronájem) - sál MFC

Středa 16. 10. - PŘEDNÁŠKA - (p. Vít, p. Chocholoušová - pronájem) - loutkový sál KD

Sobota 19. 10. - BŘEZOVSKÝ LÍSTEK - pěvecká soutěž - kinosál 

Sobota 19. 10. - POKLUDA CUP - volejbalový turnaj - sál MFC

Sobota 26. 10. - Neděle 27. 10. - BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ - malý sál KD

 

LISTOPAD

Sobota 2. 11. - TURNAJE VE FLORBALE - AFL (pronájem) - sál MFC

Středa 6. 11. - neděle 10. 11. - KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019 - KD a MFC

Sobota 23. 11. - TURNAJE VE FLORBALE - AFL (pronájem) - sál MFC

Pondělí 25. 11. - SCÉNICKÉ ČTENÍ - loutkový sál KD - akce Městské knihovny

Čtvrtek 28. 11. - VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ - malý sál KD - akce Městské knihovny

Sobota 30. 11. - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S MUZIKOU - malý sál KD 

 

PROSINEC

Sobota 7. 12. - MIKULÁŠSKÁ GYMNASTIKA - sál MFC

Úterý 10. 12. - VÁNOČNÍ KONCERT - kinosál 

Neděle 15. 12. - DIVADLO LUPÍNEK - VÁNOČNÍ HRA - kinosál

Úterý 17. 12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA MŠ II. - kinosál

Úterý 17. 12. - VÁNOČNÍ KONCERT - ZUŠ - loutkový sál

Středa 18. 12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA MŠ I. - kinosál

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

 

* v programu nejsou uvedena promítání v kině Admira, jejich souhrnný program je v Kulturních přehledech uveden zvlášť

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.