Lupínek

Lupínek je amatérský dětský divadelní soubor založený na zájmu a dobrovolnosti dětí. Některé jsou v souboru několik let a i po ukončení docházky na ZŠ se do Lupínku vracejí a pomáhají menším, novým hercům. Rok 2023 je pro dětský divadelní soubor Lupínek z Březové již 28. rokem činnosti.

Za tuto dobu uvedl soubor celkem 23 pohádkových her, z toho 13 původních a 10 upravených dle možností souboru. Tím mimo jiné prošlo za celou dobu činnosti od roku 1995 neuvěřitelných 105 dětí. Vedení Lupínku tvořili učitelé Základní školy v Březové – paní Eva Hetfleišová, paní Olga Langerová, pan Vojtěch Mühlrad a dále bývalý člen souboru Tomáš Večerka. Poslední jmenovaný vede Lupínek i v současnosti.

Děti s hrami vystupovaly pro širokou veřejnost, pro děti ze základních škol, mateřských škol, seniory apod. nejen v Březové, ale i v Habartově, Krajkové, Dolním Rychnově, Sokolově, Kynšperku, Horním Slavkově, Lokti, Plané, Tachově, na Křivoklátě, ve Vánočním domě v Karlových Varech či na zámku Kozel. 

Divadelní soubor Lupínek se aktuálně schází na zkoušky pravidelně v období školního roku, tj. vždy od začátku září do konce června následujícího roku, a to každý pátek mezi 15. a 17. hodinou v Kulturním domě Březová.  

 

Rok 2022

Divadelní soubor Lupínek se v roce 2022 rozhodl, že opráší svoji první hříčku – veselé pásmo Přijela pouť. K napsání veršované hříčky o tom, co se všechno může na pouti stát, inspirovala Olgu Langerovou v roce 1995 písnička Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Na té naší pouti.“

V prostorách MDK Sokolov se od pátku 23. 9. až do neděle 25. 9. 2022 konal jubilejní 20. ročník Sokolovské čurdy. Šlo o nesoutěžní přehlídku amatérských divadelních souborů z celé republiky. Divadlo Lupínek na této přehlídce vystoupilo v sobotu 24. 9. 2022 od 14 hodin a zahrálo již zmiňovanou Pouť.

Pro soubor Lupínek byla čest se přehlídky divadel na Sokolovské čurdě zúčastnit, soubor tím získal další zkušenosti a hned po vystoupení dostal Pamětní malou Sokolovskou čurdu (za účast). Dále soubor obdržel Zvláštní cenu Sokolovské čurdy. Je to cena motivační, je to cena pro mladé herce, kteří hrají pro publikum a činí tak z lásky a proto, že je to baví.

V neděli 16. 10. 2022 od 15 hodin, tedy přesně po 27 letech a dvou dnech, se Pouť vrátila do březovského kinosálu. Bylo pěkné, že přišli i původní herci, kteří ve hře vystupovali. Hned následující pondělí se přišly zasmát děti z mateřských školek a základní školy na Březové. Následující neděli 23. října jsme Pouť přivezli do Velkého sálu KD v Kraslicích.

Rok 2021

Dne 19. ledna 2021 uplynulo 26 let od založení Dětského divadelního souboru Lupínek na Březové. Rok 2021 byl bohužel ve znamení pandemie koronaviru covid-19 a proto byly nejen kulturní akce, a tím

i zkoušky a vystoupení souboru Lupínek odloženy či omezeny na minimum. Jedno z posledních povolených uskutečněných vystoupení souboru Lupínek bylo totiž v roce 2020 na Statku Bernard v neděli dne 27. 9. 2020 od 16 hodin, hrálo se Kominické štěstí. Poté následovala již zmiňovaná nedobrovolná pauza. Pauza dlouhá celý rok! Rok uplynul jako voda a opět se na nás usmálo naše kominické štěstí! Na podzim roku 2021, v sobotu dne 18. 9. 2021 jsme od 10.30 hodin vystupovali na Rolavě v rámci akce Den rodin 2021 ve spolupráci se společností Náhradním rodinám. Zahráli jsme jim pohádku Kominické štěstí. Byli jsme rádi, že opět po roce můžeme hrát. Konečně! Vystoupení se povedlo a hlavní odměnou pro naše herce byl potlesk diváků a úsměv ve tvářích. I po roce pohádka zůstala v paměti herců.

Po čtyřech letech jsme se s Divadelním souborem Lupínek rozhodli znovu nacvičit pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků, která měla premiéru na Březové v neděli 25. června 2017. Právě zimní období je pro tuto pohádku jako stvořené. Byl to úkol nelehký, scéna náročná a vše dalo dost práce. Na přelomu září a října 2021 byly rozděleny role a začaly jako vždy první čtené zkoušky. Role byly rozděleny takto: Sněhurka – Hana Pospíšilová, princ, myslivec – Lukáš Pazdera, královna, stařena – Lucka Fousová,

a v roli sedmi trpaslíků: Prófa – Tomáš Večerka ml., Rejpal – Karolína Hurbánková, Štístko – Kačenka Jelínková, Dřímal – Šimon Kouba, Kejchal – Míra Lehečka, Stydlín – Dominik Vít, Šmudla – Izabela Pazderová. Vše dalo mnoho práce, ale po tříměsíčním nácviku byla hra připravena a mohlo se hrát. První představení se uskutečnilo v neděli 5. prosince 2021 od 15.00 hodin pro veřejnost. I přes současnou epidemiologickou situaci byla účast dobrá (přišlo 60 lidí). Hráli jsme druhou adventní neděli a na závěr přišel i Mikuláš a zazpívali jsme si vánoční koledu. Následující pondělí 6. prosince 2021 následovalo další vystoupení, a to pro 1. stupeň ZŠ Březová. Dle ohlasu se obě vystoupení povedla a potlesk byl tou nejlepší odměnou pro členy a vedení souboru. Po skončení těchto dvou představení byla pro členy souboru připravena odměna – vánoční schůzka na Bowlingu na Březové. Poděkování patří především všem našim hercům za to, jak tuto krásnou a zároveň poměrně obtížnou hru nacvičili a zahráli a jejich rodičům, kteří jim jsou oporou. Dík patří rovněž asistentce souboru paní Veronice Pazderové, která se svým synem absolvuje naše zkoušky a je pro soubor velkou pomocí. Díky rovněž Městu Březová a pracovníkům KD a MFC na Březové.

 

Rok 2020

Dne 19. ledna 2020 uplynulo 25 let od založení Dětského divadelního souboru Lupínek na Březové. Rok 2020 se nesl ve znamení opětovného nacvičení autorské pohádky „Kominické štěstí aneb Jak Sazička Stázička štěstí hledala… tentokrát i mezi tučňáky“. Bohužel se však nesl také v duchu epidemie koronaviru, a proto byly nejen kulturní akce odloženy na neurčito, a tím tedy i vystoupení souboru Lupínek.

Jedno z posledních povolených uskutečněných vystoupení souboru Lupínek bylo na Statku Bernard v neděli dne 27. 9. 2020 od 16 hodin. Každý z nás občas potřebuje štěstí, a proto jsme jim přivezli výše zmíněnou pohádku. Toto dílo v roce 2019 sepsala paní učitelka Olga Langerová, která v roce 1995 na Březové divadelní soubor Lupínek založila, a která je stále naší oporou. I přes současnou nepříznivou situaci u nás i ve světě a přes chladné podzimní počasí, si každý z diváků odnesl kousek toho kominického štěstíčka.

Rok 2019

Dne 19. ledna 2019 uplynulo 24 let od založení Dětského divadelního souboru Lupínek na Březové. Rok 2019 se nesl v nacvičení autorské pohádky „Kominické štěstí aneb Jak Sazička Stázička štěstí hledala“ a následně v rozšíření této verze „Kominické štěstí aneb Jak Sazička Stázička štěstí hledala … tentokrát i mezi tučňáky“. Tuto autorskou pohádku pro Divadlo Lupínek sepsala paní učitelka Olga Langerová, režie a nacvičení se ujal Tomáš Večerka, vedoucí souboru. Rekvizity, kostýmy a líčení herců měla na starosti Veronika Pazderová, asistentka souboru. Pohádka se hrála několikrát na Březové, jak pro veřejnost, tak pro mateřské a základní školy, dále v okolních městech jako Kraslice, Královské Poříčí na statku Bernard, dále také na Rolavě v rámci akce ke Dni rodin. V pohádce se vystřídalo plno zajímavých postav od chlapce, Meluzíny, přes vítr, kominíčka, kuchtíky, čerty až po tučňáky z dalekého zimního severu. Vystupovaly děti (členové souboru) z mateřských škol i ze základní školy. Pohádka měla veliký úspěch. Jsme rádi, že stále platí, že „divadlo bylo, je i bude vždy velkou péčí o čistotu a bohatost rodného jazyka“ a že děti tato smysluplná činnost naplňuje a baví.

Sezóna 2018

 

Rok 2018 byl pro dětský divadelní soubor Lupínek z Březové již 23. rokem činnosti. Za tuto dobu uvedl soubor celkem 23 pohádkových her, z toho 13 původních a 10 upravených dle možností souboru. Tím mimo jiné prošlo za celou dobu činnosti od roku 1995 neuvěřitelných 105 dětí. V roce 2018 nacvičil soubor nejprve pohádku Trampoty s princeznami aneb Není škola jako škola a dále vánoční program Advent a Hra o narození Ježíše Krista. A na závěr Betlémskou muziku. S první pohádkou děti vystoupily nejprve v červnu v DOP v Dolním Rychnově, dále na Březové pro veřejnost, pro obě MŠ a 1. stupeň ZŠ. Nakonec soubor zavítal na zámek Kozel, kde zahrál v rámci oslav Dne dětí. Zde s touto pohádkou vystupoval již podruhé (poprvé v roce 2003).  S vánočním programem, který ze začátku připomněl uplynulých 100 let od založení Československé republiky a posléze samotným Adventem a Hrou

o narození Ježíše Krista, zakončenou Betlémskou muzikou, zpříjemnil soubor adventní čas v domácím kinosále nejprve březovské veřejnosti, dále dětem z obou MŠ a 1. stupni ZŠ Březová. O 3. adventní neděli zahrál ještě soubor veřejnosti v Kulturním domě v Kraslicích.

Sezóna 2017

Od ledna roku 2017 došlo oficiálně ke změně ve vedení souboru, kdy po dohodě s dosavadní vedoucí paní Olgou Langerovou nastoupil na její místo pan Bc. Tomáš Večerka, který je součástí souboru od jeho založení, tj. od roku 1995. 

V současné době má Divadlo Lupínek celkem 11 členů, kterými jsou: Marie Hrušková, Matyáš Havlíček, Eliška Kolářová, Natálie Karbulová, Eliška Marie Javůrková, Hana Pospíšilová, Adam Runt, Adam Hruška, Matěj Karbula, Štěpán Škarban a Matýsek Kuncl. Nyní v souboru dále vypomáhá paní Hrušková. 

V červnu 2017 vyvrcholil nácvik nové pohádky nejen pro děti Sněhurka a sedm trpaslíků aneb příběh o závisti, lásce a přátelství. Premiéra se uskutečnila v neděli 25. června 2017 od 16.00 hodin, kdy Dětský divadelní soubor Lupínek hru jako vždy nejprve zahrál v kinosále KD na Březové pro veřejnost. V pondělí 26. června 2017 následovala další dvě vystoupení (v jeden den) nejprve pro obě MŠ na Březové a hned po skončení pro ZŠ Březová. Dle ohlasu se všechna vystoupení povedla a potlesk byl tou nejlepší odměnou pro členy a vedení souboru. Po skončení těchto tří představení byla pro členy souboru připravena sladká odměna – nanuky, které v létě vždy osvěží.

Tato pohádka, protože je zároveň zimní pohádkou, byla plánována i na Vánoce roku 2017. V pátek 1. 12. 2017 jsme zpříjemnili pohádkou vánoční chvíle seniorům v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Závěrečné vystoupení pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků se uskutečnilo v druhou adventní neděli 10. prosince 2017 od 16 hodin v kinosále na Březové pro veřejnost. Na toto vystoupení byla pozvána Olga Langerová, dlouholetá vedoucí souboru, která převzala ocenění za založení a 21 let činnosti souboru. 

Pro zájem MŠ na Březové bylo ještě následující pondělí vystoupení zopakováno pro obě MŠ na Březové.

 

Sezóna 2016

První polovina roku 2016 se nesla v duchu pohádky Kocour v botách. 

Druhá polovina roku 2016 se nesla v duchu vánoční hry. V sobotu 14. 12. 1996 byla poprvé v historii Dětského divadelního souboru Lupínek na Březové uvedena lidová pastýřská Hra o narození Ježíše Krista. Úvodem ke hře bylo přiblížení adventních tradic (Barborky, trojice Mikuláš, anděl a čert a sv. Lucie) ve scénce „Advent“. Závěrem tehdy vystoupil pěvecký kroužek ZŠ Březová. Před dvaceti lety (pozn.: v roce 1996) ve hře vystoupilo úctyhodných 19 dětí – dnes již dospělých rodičů některých našich členů. Když se vedení souboru koncem září 2016 rozmýšlelo, co dalšího ke konci roku 2016 zahraje, rozhodlo se právě pro zopakování a znovunacvičení vánoční hry. 

V Adventu a Hře o narození Ježíše Krista zahrálo a na závěr zazpívalo několik vánočních koled celkem 12 dětí: Eliška Kolářová (Barborka, Lucie a král Melichar), Matyáš Havlíček (Mikuláš, král Baltazar), Marek Majnek (uvaděč, král Kašpar), Jaroslav Pudil (dítě, svatý Josef), Matýsek Kuncl (dítě, pastýř), Marie Hrušková (panímáma, anděl), Adam Hruška (dítě, pastýř), Adam Runt (čert, pastýř), Anna Čaková (Barborka, anděl, Lucie a Panna Maria), Štěpánek Škarban (dítě, anděl a světlonoš), Natálie Karbulová (posel) a Matěj Karbula (dítě a pastýř). 

Dětský divadelní soubor Lupínek vánoční hru jako vždy nejprve zahrál třetí adventní neděli 11. prosince 2016 od 15 hodin v kinosále na Březové pro veřejnost. V úterý 13. 12. 2016 zpříjemnil vánoční chvíle seniorům v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově a ve čtvrtek 15. prosince členové souboru předvedli své umění před svými vrstevníky a učiteli vystoupením pro Základní školu na Březové. Vrcholem vánoční hry bylo představení ve čtvrtou zlatou adventní neděli 18. prosince 2016 od 14 hodin ve Vánočním domě v Karlových Varech – Doubí. 

Pohádku zopakoval soubor Lupínek ještě v lednu 2017, a to u příležitosti Tříkrálové sbírky 2017. Díky všem přítomným bylo přispěno na projekty Farní charity Sokolov celkem částkou 1.552,-- Kč. Vystoupení se zúčastnil rovněž ředitel charity Bc. Jan Sebján, který celý projekt blíže osvětlil.  

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.