Multifunkční sál - sportovní hala

Původní Kulturní dům byl v roce 2009 rekonstruován a vzniklo nové Multifunkční centrum Březová. Spolu se sportovní halou (často využívanou i jako sál pro kulturní akce) byla nově zrekonstruována i restaurace a vybudované bowlingové centrum.

V MFC Březová jsou pravidelně organizovány sportovní, kulturní i společenské akce. Pravidelně se zde pořádají např. Ples města, Rybářský ples, oslavy Masopustu, Setkání harmonikářů a heligonkářů. Sál bývá také často pronajímán k pořádání maturitních plesů.

Rekonstrukce se uskutečnila v roce 2009 jako I. etapa projektu MFC za finanční podpory Strukturálního fondu Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. 

http://www.nuts2severozapad.cz/