Lupínek

Lupínek je amatérský dětský divadelní soubor založený na zájmu a dobrovolnosti dětí. Některé jsou v souboru několik let a i po ukončení docházky na ZŠ se do Lupínku vracejí a pomáhají menším, novým hercům. Rok 2018 je pro dětský divadelní soubor Lupínek z Březové již 23. rokem činnosti.

Za tuto dobu uvedl soubor celkem 23 pohádkových her, z toho 13 původních a 10 upravených dle možností souboru. Tím mimo jiné prošlo za celou dobu činnosti od roku 1995 neuvěřitelných 105 dětí. Vedení Lupínku tvořili učitelé Základní školy v Březové – paní Eva Hetfleišová, paní Olga Langerová, pan Vojtěch Mühlrad a dále bývalý člen souboru Tomáš Večerka. Poslední jmenovaný vede Lupínek i v současnosti.

Děti s hrami vystupovaly pro širokou veřejnost, pro děti ze základních škol, mateřských škol, seniory apod. nejen v Březové, ale i v Habartově, Krajkové, Dolním Rychnově, Sokolově, Kynšperku, Horním Slavkově, Lokti, Plané, Tachově, na Křivoklátě, ve Vánočním domě v Karlových Varech či na zámku Kozel. 

Divadelní soubor Lupínek se aktuálně schází na zkoušky pravidelně v období školního roku, tj. vždy od začátku září do konce června následujícího roku, a to každý pátek mezi 15. a 17. hodinou v Kulturním domě Březová.  

 

Sezóna 2018

 

Sezóna 2017

Od ledna roku 2017 došlo oficiálně ke změně ve vedení souboru, kdy po dohodě s dosavadní vedoucí paní Olgou Langerovou nastoupil na její místo pan Bc. Tomáš Večerka, který je součástí souboru od jeho založení, tj. od roku 1995. 

V současné době má Divadlo Lupínek celkem 11 členů, kterými jsou: Marie Hrušková, Matyáš Havlíček, Eliška Kolářová, Natálie Karbulová, Eliška Marie Javůrková, Hana Pospíšilová, Adam Runt, Adam Hruška, Matěj Karbula, Štěpán Škarban a Matýsek Kuncl. Nyní v souboru dále vypomáhá paní Hrušková. 

V červnu 2017 vyvrcholil nácvik nové pohádky nejen pro děti Sněhurka a sedm trpaslíků aneb příběh o závisti, lásce a přátelství. Premiéra se uskutečnila v neděli 25. června 2017 od 16.00 hodin, kdy Dětský divadelní soubor Lupínek hru jako vždy nejprve zahrál v kinosále KD na Březové pro veřejnost. V pondělí 26. června 2017 následovala další dvě vystoupení (v jeden den) nejprve pro obě MŠ na Březové a hned po skončení pro ZŠ Březová. Dle ohlasu se všechna vystoupení povedla a potlesk byl tou nejlepší odměnou pro členy a vedení souboru. Po skončení těchto tří představení byla pro členy souboru připravena sladká odměna – nanuky, které v létě vždy osvěží.

Tato pohádka, protože je zároveň zimní pohádkou, byla plánována i na Vánoce roku 2017. V pátek 1. 12. 2017 jsme zpříjemnili pohádkou vánoční chvíle seniorům v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Závěrečné vystoupení pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků se uskutečnilo v druhou adventní neděli 10. prosince 2017 od 16 hodin v kinosále na Březové pro veřejnost. Na toto vystoupení byla pozvána Olga Langerová, dlouholetá vedoucí souboru, která převzala ocenění za založení a 21 let činnosti souboru. 

Pro zájem MŠ na Březové bylo ještě následující pondělí vystoupení zopakováno pro obě MŠ na Březové.

 

Sezóna 2016

První polovina roku 2016 se nesla v duchu pohádky Kocour v botách. 

Druhá polovina roku 2016 se nesla v duchu vánoční hry. V sobotu 14. 12. 1996 byla poprvé v historii Dětského divadelního souboru Lupínek na Březové uvedena lidová pastýřská Hra o narození Ježíše Krista. Úvodem ke hře bylo přiblížení adventních tradic (Barborky, trojice Mikuláš, anděl a čert a sv. Lucie) ve scénce „Advent“. Závěrem tehdy vystoupil pěvecký kroužek ZŠ Březová. Před dvaceti lety (pozn.: v roce 1996) ve hře vystoupilo úctyhodných 19 dětí – dnes již dospělých rodičů některých našich členů. Když se vedení souboru koncem září 2016 rozmýšlelo, co dalšího ke konci roku 2016 zahraje, rozhodlo se právě pro zopakování a znovunacvičení vánoční hry. 

V Adventu a Hře o narození Ježíše Krista zahrálo a na závěr zazpívalo několik vánočních koled celkem 12 dětí: Eliška Kolářová (Barborka, Lucie a král Melichar), Matyáš Havlíček (Mikuláš, král Baltazar), Marek Majnek (uvaděč, král Kašpar), Jaroslav Pudil (dítě, svatý Josef), Matýsek Kuncl (dítě, pastýř), Marie Hrušková (panímáma, anděl), Adam Hruška (dítě, pastýř), Adam Runt (čert, pastýř), Anna Čaková (Barborka, anděl, Lucie a Panna Maria), Štěpánek Škarban (dítě, anděl a světlonoš), Natálie Karbulová (posel) a Matěj Karbula (dítě a pastýř). 

Dětský divadelní soubor Lupínek vánoční hru jako vždy nejprve zahrál třetí adventní neděli 11. prosince 2016 od 15 hodin v kinosále na Březové pro veřejnost. V úterý 13. 12. 2016 zpříjemnil vánoční chvíle seniorům v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově a ve čtvrtek 15. prosince členové souboru předvedli své umění před svými vrstevníky a učiteli vystoupením pro Základní školu na Březové. Vrcholem vánoční hry bylo představení ve čtvrtou zlatou adventní neděli 18. prosince 2016 od 14 hodin ve Vánočním domě v Karlových Varech – Doubí. 

Pohádku zopakoval soubor Lupínek ještě v lednu 2017, a to u příležitosti Tříkrálové sbírky 2017. Díky všem přítomným bylo přispěno na projekty Farní charity Sokolov celkem částkou 1.552,-- Kč. Vystoupení se zúčastnil rovněž ředitel charity Bc. Jan Sebján, který celý projekt blíže osvětlil.  

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.